Sökning: "Anneli Aronsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anneli Aronsson.

 1. 1. Patienters upplevelse av livsstilsförändringar vid prediabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anneli Aronsson; Malin Sigfridsson; [2017]
  Nyckelord :prediabetes; patienters upplevelse; livsstilsförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Prediabetes innebär en förhöjd glukosnivå och är ett förstadium till att utveckla typ 2- diabetes och är ett folkhälsoproblem inte bara i Sverige utan även i hela världen. Cirka 171 miljoner människor i världen hade diabetes år 2000 och siffran förutspås att vara 366 miljoner år 2030, resurser måste därför sättas in för att förhindra att fler insjuknar. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation i förskolan : Vad, hur, varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Susanne Aronsson; Anneli Mild; [2012]
  Nyckelord :Dokumentation; förskola; förutsättningar; pedagog; stress;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Dokumentation – Vad, Hur och Varför                    Documentation – What, How and Why                                                                               Antal sidor: 44 Vårt examensarbete handlar om det aktuella ämnet dokumentation i förskolan. I förskolans reviderade läroplan, Lpfö98 (Skolverket rev. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Capcals förmåga att beräkna framkomlighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Aronsson; Anneli Bellinger; [2005]
  Nyckelord :Technology; Capcal; framkomlighet; t.korsningar; cirkulationsplatser; kapacitet; betjäningstid; fördröjning; kölängd; belastningsgrad; kritiskt tidsavstånd; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Performance of an intersection affects the total travel time in a traffic network. An intersection with good performance can easily be described by its contribution to lower travel time than in a comparable intersection. The travel time is of importance in the cost calculations when a specific intersection is to be chosen and designed. LÄS MER