Sökning: "Anneli Arvidsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anneli Arvidsson.

 1. 1. Motivation och motion - En kvalitativ intervjustudie med 12 elever i grund- och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Arvidsson; Hanna Gustafsson; Roger Johansson; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; motivation; elevperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Syfte:Studien beskriver hur elever i grund- och gymnasiesärskolan ser på fysisk aktivitet ur ett motivationsperspektiv. Personer som har intellektuell funktionsnedsättning är en grupp i samhället som har sämre hälsa och är mindre fysiskt aktiva än andra. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ omvårdnad. : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Arvidsson; Anneli Silfverberg; [2013]
  Nyckelord :Kommunikation; sjuksköterska; närstående; palliativ omvårdnad; utbildning;

  Sammanfattning : Introduktion: När någon blir obotligt sjuk och närmar sig döden är det inte endast patienten som blir drabbad. Patientens närstående påverkas också. En viktig uppgift för sjuksköterskor är att kommunicera och stötta de närstående för att tillfredsställa behov hos dem. LÄS MER

 3. 3. Pedagogens påverkan på barns kost i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Anneli Arvidsson; [2009]
  Nyckelord :Barn; förskolan; kost; matvanor; undersökning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Individuellt lärande i ett klassrum för alla

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Jennie Frisk; Anneli Arvidsson; [2007]
  Nyckelord :intelligens; klassrum; lärande; miljö; multipla intelligenser;

  Sammanfattning : Att se varje elev är en viktig del av läraryrket, och som lärare bör man sträva efter att möta alla elever på deras egen nivå och se deras möjligheter att utvecklas. Tidigare har ett fåtal studier genomförts kring elevers olika lärstilar kopplat till en specifik intelligens. LÄS MER