Sökning: "Anneli Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anneli Axelsson.

 1. 1. The road to success on Instagram? Engagement and Interaction! : A study of the relevance of interaction and engagement and their impact on ASOS’ reputation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Narving; Anneli Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to study ASOS, an online fashion retailer, in order to identify success factors in creating interaction and engagement through ASOS’ Instagram communication and to investigate if this engagement and interaction shapes ASOS reputation positively. This purpose has been the foundation of the study’s research questions: 1. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av dagligt liv med benskörhet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Frida Hjertberg; Anneli Pettersson; [2014]
  Nyckelord :dagligt liv; smärta; benskörhet; förändrad kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Benskörhet är en vanligt förekommande sjukdom som kan drabba både män och kvinnor. Benskörhet gör att benet blir skörare och frakturer lättare uppkommer. Människor som lever med benskörhet kan uppleva konsekvenser av sjukdomen i det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Nominalfrasutveckling hos andraspråkstalare? : En textanalytisk undersökning av sex texter på svenska skrivna av sex andraspråksinlärare inom sfi-utbildningen

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anneli Vinsa; [2013]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; sfi-studerande; nominalfrasutveckling; processbarhetsteorin; bestämdhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka nominalfrasutvecklingen hos sex inlärare på Sfi-nivå genom att analysera nominalfraserna i texter som inlärarna skrivit och jämföra dessa med den morfologiska utveckling som Pienemann beskriver i processbarhetsteorin (Pienemann 1998) och Monica Axelsson i sin nominalfrasmodell (Axelsson 1994). Genom analysresultaten beskriver jag sedan på vilken utvecklingsnivå enligt de olika teoretiska modellerna som inlärarna befinner sig. LÄS MER

 4. 4. Förändringen av revisionsarbetet som en följd av finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Frida Persson; Anneli Axelsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att leva med Myelom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Axelsson; Anneli Johansson; [2011]
  Nyckelord :coping; experience; multiple myeloma; quality of life. hantering; upplevelse; myelom; livskvalitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån tidigare forskning beskriva personers upplevelse av att leva med myelom under olika perioder i sjukdomsförloppet. Artikelsökningen genomfördes via databaserna PubMed och Cinahl och resulterade i 15 vetenskapliga artiklar. LÄS MER