Sökning: "Anneli Brewelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Brewelius.

  1. 1. Sund barn- och ungdomsfotboll : en kvalitativ studie om hälsa, upplevd delaktighet och möjlighet till att kunna påverka i en fotbollsverksamhet.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Anneli Brewelius; Madeleine Olin; [2017]
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; delaktighet; ledarskap; barnfotboll; hälsa;

    Sammanfattning : Det framkommer i studiens inledning att det finns negativa hälsotrender bland barn och ungdomar, till exempel fetma, stillasittande och psykisk sjukdom. Det gör att föreningsidrotten blir en viktig stödjande miljö för fysisk aktivitet och har därmed stor betydelse för folkhälsan. LÄS MER