Sökning: "Anneli Hjern"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Hjern.

  1. 1. Vet du en sak, att om man ser en blomma på skolan, då kan man plocka dom : en studie om femåringars tankar inför att börja i förskoleklass

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

    Författare :Ulrike Laschitza; Anneli Hjern; [2006]
    Nyckelord :Förskolan; Barns utveckling;

    Sammanfattning : Bakgrund: Som föräldrar och blivande lärare har vi ofta önskat oss kunskap om vad barn har för tankar, när det sker en förändring i deras liv. En av förändringarna är att börja i förskoleklass och komma till skolans värld. Där har sexåringarna funnits sedan skolformen förskoleklass infördes 1998. LÄS MER