Sökning: "Anneli Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Anneli Nilsson.

 1. 1. Lekresponsiv undervisning : En kvalitativ intervjustudie om hur lek och undervisning kan integreras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Anneli Nilsson; Emma Lunell; [2020]
  Nyckelord :Early childhood; playbased learning; preschool; scaffolding; Barninitierad; förskola; lekresponsiv; undervisning; vuxenguidad lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare arbetar för att lek och undervisning ska integreras med varandra och om de gör det genom lekresponsiv undervisning. Denna studies relevans grundar sig i den nya läroplan för förskolan där lekens roll stärkts och kravet på förskollärarens ansvar för undervisning tillkommit. LÄS MER

 2. 2. Uppmärksamma och identifiera särskilt begåvade elever i matematik : varför, vad och hur?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christin Nilsson; Anneli Kempi; [2020]
  Nyckelord :Särskilt begåvade; särbegåvade; elever; matematik; identifiera; förmågor; metoder; uppmärksamma;

  Sammanfattning : Fokus i arbetet har varit särskilt begåvade elever i matematik. Anledningen är att det idag finns särskilt begåvade elever som aldrig blir identifierade och forskning har visat att dessa elever då inte får den undervisning de har rätt till enligt skollagen (Persson R. S., 2010; SFS 2010:800). LÄS MER

 3. 3. Vegans: from radical hippies to inspiring celebrities? : a study on what influences vegetarian’s decision when considering veganism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anneli Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vegan; vegetarian; meat consumption; environmental communication; carnism; discourses; attitudes; cognitive dissonance; norms; perceptions; behavioural change;

  Sammanfattning : Meat consumption has a negative effect on climate change, making it important to increase more sustainable diets, such as veganism. This research has focused on understanding why vegetarians, who are so due to animal rights and climate benefits, have not become vegans. LÄS MER

 4. 4. Undervisning "ett nytt ord på någonting vi redan har gjort", eller? : En ramfaktorteoretisk studie gällande undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Nilsson; Anneli Wolcher Nyh; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Läroplan; Undervisning; Läroplansteori; Ramfaktorteori; Faktorer; Kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Första juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft där undervisningen är ett av de begrepp som tillkommit. Begreppet undervisning bidrar till ett ökat krav på pedagoger och blir därmed relevant att undersöka och koppla till förskollärarna, då det är de som ska ansvara för undervisningen och att den bedrivs. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet till basala hygienrutiner i operationsrummets vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Byström; Anneli Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Basala hygienrutiner; Vårdrelaterade infektioner; Handhygien; Riktlinjer; Intraoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är en av de största säkerhetsriskerna inom sjukvården och drabbar patienterna. Att drabbas av detta leder till stora kostnader för sjukvården men även stort lidande för patienten med smärtor och många behandlingar som följd. LÄS MER