Sökning: "Anneli Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Anneli Olsson.

 1. 1. När hjärtat stannar : Patienters upplevelser av hälsa efter att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Serrander; Anneli Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; patienter; överlevare; hälsa och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis drabbas 8000 människor årligen av hjärtstopp i Sverige. Antalet som räddas till livet har ökat. Hälsan och livskvaliteten tycks vara relativt god men varierar kraftigt bland överlevarna. LÄS MER

 2. 2. Beslutsfattning och kontroll : Rektors upplevda autonomi i Sverige och i Finland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Riitta Anneli Kotavuopio Olsson; [2018]
  Nyckelord :Principal Autonomy; Rehtori Autonomia; Rektor Autonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en akutmottagning : En kvalitativ intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anneli Andersson; Felicia Olsson Lindstrand; [2017]
  Nyckelord :akutvård; akutmottagning; patientsäkerhet; arbetsbelastning; sjuksköterskor; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Antalet akutmottagningar och vårdplatser har minskat i Sverige de senaste åren medan befolkningen ökat och fler människor väljer att söka vård på akutmottagningarna. Patienter kommer inte vidare till sjukhusens vårdavdelningar utan blir kvar på akutmottagningarna ibland upp till flera dygn. LÄS MER

 4. 4. Hemtjänst : En kvalitativ studie av hemtjänstpersonals upplevelser av yrket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Alan Brodrej; Ali Salar; [2015]
  Nyckelord :hemtjänst; kvalitativ; upplevelser; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hemtjänstpersonalens upplevelser av sitt arbete och de villkor som råder. Det är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer som gjorts med personal frånhemtjänsten inom Karlstad kommun.Syftet med arbetet var att kvalitativt undersöka hur hemtjänstpersonalen upplever sitt yrke under rådande omständigheter. LÄS MER

 5. 5. Bidrar motion till välbefinnande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anneli Olsson; Johanna Klarin; [2015]
  Nyckelord :hälsa; välbefinnande; motion; ålder; hälsofrämjande arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, enligt SCB (2015), vilket påverkar både individ och organisation negativt. Samtidigt råder en träningstrend där träning och kost prioriteras av allt fler i vardagen för att förbättra eller bibehålla sin hälsa. LÄS MER