Sökning: "Anneli Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Anneli Olsson.

 1. 1. Potentiella triggers till hjärtinfarkt under julhelgen : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anneli Olsson; Ida Thorén; [2021]
  Nyckelord :Trigger; Heart attack; Secondary prevention; Person-centered care; Trigger; Hjärtinfarkt; Sekundärprevention; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till död globalt. Kunskap idag påvisar att det finns ett antal modifierbara riskfaktorer där sjuksköterskan tillsammans med det multiprofessionella teamet har en nyckelroll i det sekundärpreventiva arbetet. LÄS MER

 2. 2. Känsloregleringsinterventioner som tillägg i ätstörningsbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Sofia Margareta Olsson; Anneli Skogsberg; [2021]
  Nyckelord :Ätstörningar; emotionsreglering; Emotion Regulation Group Therapy; DERS-16; EDE-Q; CIA; eating disorder; emotion regulation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Patienterna som deltog i denna studie har genomgått behandling på Resund som på uppdrag av Region Skåne bedriver dagsjukvård för alla olika ätstörningsdiagnoser. Behandlingen bygger på CBT-E (Fairburn, 2008) med inspiration av CBT-T (Waller et al., 2019). LÄS MER

 3. 3. För vems skull ger distriktssköterskan symtomlindring i livets slutskede? En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anneli Olsson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Distriksköterska; Närstående; Symtomlindring; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Döden är en naturlig del av livet, men den kan ändå skapa stor rädsla och ångest hos många. Det har blivit färre av de äldre som avlider på sjukhus medan flertalet avlider på särskilda boenden eller i hemmen. LÄS MER

 4. 4. Vanity, Grief and Mary Musgrove : A Psychoanalytic Analysis of Jane Austen's Persuasion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anneli Olsson Hagman; [2020]
  Nyckelord :Persuasion; Jane Austen; Mary Musgrove; psychoanalytic literary theory; grief; Freud; defence-mechanisms; repression; projection; unconsious;

  Sammanfattning : The novel Persuasion by Jane Austen stands out from her canon partly due to the explicit reflection of society’s changing view of the British nobility in the early 19th century. The shallowness and alarming lack of responsibility displayed by the Elliot family is a representation of the growing opinion of the landed gentry being useless and not fit to lead the nation. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat stannar : Patienters upplevelser av hälsa efter att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Serrander; Anneli Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; patienter; överlevare; hälsa och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis drabbas 8000 människor årligen av hjärtstopp i Sverige. Antalet som räddas till livet har ökat. Hälsan och livskvaliteten tycks vara relativt god men varierar kraftigt bland överlevarna. LÄS MER