Sökning: "Anneli Pekula"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Pekula.

  1. 1. Kropp, genus och sexualitet : kvinnors representation i Vecko Revyn

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Anneli Pekula; [2003]
    Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Mycket av den feministiska forskning som har gjorts om kvinnors representationer i medierna har handlat om att synliggöra kvinnors förtryck. Jag menar att det är möjligt att tolka kvinnors representationer som både förtryckande och emanciperande. LÄS MER