Sökning: "Anneli Sahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Sahlin.

  1. 1. Långsamfilter - faktorer som inverkar/påverkar drifttiden

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Anneli Sahlin; [2010]
    Nyckelord :Långsamfilter; drifttid; rensning; klimatfaktorer; vattenkvalitet; hydrauliska faktorer; vattenrening;

    Sammanfattning : Examensarbetet belyser hydrauliska faktorer som hastighet/belastning, motstånd/tryck, flöde och filtersandens karakteristika; klimatfaktorer som nederbörd och lufttemperatur; vattenkvalitetsfaktorer som vattentemperatur, färgtal, turbiditet samt lukt och smak, faktorer vilka samtliga anses inverka/påverka driftiden för långsamfilter.Ringsjöverkets dokumentation och statistik för år 1999-2009 analyseras och utvärderas för att fastställa eventuella samband mellan rensningsfrekvens, drifttid och funktion med hydrauliska-, klimat- och vattenkvalitetsfaktorer. LÄS MER