Sökning: "Anneli Westermann"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anneli Westermann.

 1. 1. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 2. 2. Yrkesmässig fotografering med drönare och skyddet för enskildas personliga integritet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; drönare; personlig integritet; enskildas personliga integritet; kameraövervakningslagen; kameraövervakning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Drones are unmanned aerial vehicles that are controlled from the ground. From having been used at first solely for military purposes, they have spread to civil businesses over the last few years, for example to help at property inspections. Through HFD 2016 ref. LÄS MER