Sökning: "Annelie Björk"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Annelie Björk.

 1. 1. Finsk och svensk tvångsvård av missbrukare : En kvalitativ studie om argumenten för tvångsvård och vårdtid

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Annelie Björk; Jenny Lindqvist; [2009]
  Nyckelord :misuse; abusers; compulsory care; care time; care; compulsion care legislation; päihdehuoltolaki; pakkohoito päihdeong*; missbruk; missbrukare; tvångsvård; vårdtid; vård; tvångsvårdslagstiftning;

  Sammanfattning : The Swedish and the Finnish compulsory care legislation that regards abusers differ in several ways. The arguments for compulsory care and for the time which one will receive compulsory care are dissimilar. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor, utbrändhet och samhällsförändringar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Annelie Björk; Carina Ohlson; [2005]
  Nyckelord :Utbränd; kvinnor; samhällsförändringar; dubbelarbete; stress; delade meningar; stelbent vårdsystem?;

  Sammanfattning : Denna C- uppsats är främst tänkt att behandla begreppet utbrändhet, sett ur ett kvinnligt perspektiv. Men vi kommer också att presentera stycken som mera allmänt berör utbrändhetsbegreppet i stort.Utbrändhet är som vi ser det, ett samhällsvetenskapligt intressant ämne, som också ”ligger i tiden”. LÄS MER

 3. 3. Rotningsstimulerande effekt och kemisk analys av vattenbaserad extraktion av vedartade och örtartade skott av Salix smithiana Willd.

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Åsa Nilsson; Annelie Anderberg; [2005]
  Nyckelord :rotning; extraktion; hplc; salix; ellagsyra; catechin; D-salicin; saligenin; kromatogram; rotningsprocess; salixextrakt; IBA;

  Sammanfattning : Cuttings of Lonicera xylosteum L. were treated with willow extract to study the response in rooting capacity. The extracts were prepared by mixing chopped pieces of Salix x smithiana Willd. with water in a warring blender. LÄS MER

 4. 4. Husdjurets betydelse för människans välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Annelie Björk; Maria Oofsson; [2001]
  Nyckelord :Psykologi; Husdjur; En studie av förhållandet mellan livstillfredsställelse; sociala relationer och husdjur hos äldre; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Många människor har husdjur som sällskap och fritidsintresse och allt fler forskare har på senare tid börjat intressera sig för husdjurets betydelse för människans livskvalitet. Antrozoologin är en relativt ny vetenskap där man ägnar sig åt att studera relationen mellan djur och människa. LÄS MER