Sökning: "Annelie Grusell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annelie Grusell.

  1. 1. Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient med sustansbrukssyndrom : Litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Annelie Grusell; Jeerawan Pirzadeh; [2019]
    Nyckelord :Nurse-patient relations; nursing; cooperation; substance use disorder; coping; compliance; Vårdrelation; omvårdnad; samarbete; substansbrukssyndrom; coping; compliance;

    Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med substansbrukssyndrom har ofta komplexa problem och sjuksköterskan behöver ha   kunskap och medkänsla för att vårdrelationen skall fungera. Sjuksköterskan behöver hantera både sina egna och patientens känslor för att vårdrelationen skall fungera. LÄS MER