Sökning: "Annelie Jonasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annelie Jonasson.

 1. 1. Ämnesintegrering : Lärares syn på ämnesintegrering i skolans tidigare år.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Annelie Ax; Nadja Jonasson; [2014]
  Nyckelord :Integrerat arbetssätt; ämnesintegrering; samarbete; integrerad läroplan.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att visa på hur lärares syn på ämnesintegrerad undervisning ser ut. Vår studie visar vad som kan ses som för- och nackdelar gällande ämnesintegrering samt hur lärare kan ämnesintegrera i undervisningen. Tidigare forskning ställs mot lärarnas aktuella åsikter i verksamheten gällande ämnesintegrering. LÄS MER

 2. 2. Att möta våldsutsatta kvinnor : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Anna Hassel; Annelie Karlsson; Lundberg Jonasson; [2009]
  Nyckelord :Health providers; factors; domestic violence towards women`s encounters`; Vårdpersonal; våld mot kvinnor; vårdmöte; faktorer.;

  Sammanfattning : Mäns hot och våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Syftet med studien var att utifrån aktuell forskning belysa faktorer som har betydelse i mötet mellan vårdpersonal och den våldsutsatta kvinnan. Metoden som har användts var en litteraturöversikt. LÄS MER