Sökning: "Annelie Tollehed-Biller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annelie Tollehed-Biller.

  1. 1. Kvinnors våld mot män i nära relationer : En kvantitativ undersökning av socialarbetarnas föreställningar

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Evelina Fager; Annelie Tollehed-Biller; [2013]
    Nyckelord :Intimate partner violence; male; women; offender; victim; social service; knowledge;

    Sammanfattning : Intimate partner violence (IPV) is a recognized social problem. The IPV is common in all types of intimate relations, this essays purpose was focused on the violence performed by women against men. To find the social workers conceptions the study conducted a survey sent to local social service in Sweden. LÄS MER