Sökning: "Annette Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Annette Larsson.

 1. 1. Private Labels and Generation Dislo(Y)al - The impact of private labels on store loyalty within the Swedish grocery retail industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petrea Godderidge; Nicole Johansson; Lina Larsson; [2016]
  Nyckelord :Generation Y; store loyalty; private labels; grocery retailer; quantitative research method; marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Course: FEKN90, Degree project for Master of Science in Business and Economics (30 ECTS) Authors: Petrea Godderidge, Nicole Johansson and Lina Larsson Supervisor: Annette Cerne Key words: Generation Y, store loyalty, private labels, grocery retailer Purpose: The purpose of this thesis is to investigate what impact private labels, in relation to other store loyalty driving factors within the Swedish grocery retail industry, have on consumers within Generation Y’s store loyalty. Methodology: This study has a quantitative research strategy with a deductive research approach. LÄS MER

 2. 2. Rumsuppfattning i förskolans utomhusmiljö : en undersökning ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Annette Larsson; Lena Johansson; [2010]
  Nyckelord :förskola; matematik; utomhusmiljö; rumsuppfattning; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans patientnära tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annette Larsson; Natalie Nilsson; [2009]
  Nyckelord :kompetensbeskrivning; observationsstudie; omvårdnadsstatus; omvårdnadsåtgärder; patientnärmre vård PNV ; sökord;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten en god och säker vård ur ett etiskt perspektiv samt genom beprövad erfarenhet. Patientnärmre vård är ett arbetssätt som sätter patienten och dennes problem och behov i centrum. LÄS MER

 4. 4. Human Resource Management

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Louise Benediktsson; Ann-Sofie Larsson; Annette Boije; [2007]
  Nyckelord :human relations human resource management anglosaxiskt och asiatiskt perspektiv empiri från bemanningsföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår uppsats är att jämföra den traditionella personalavdelningens roll med den moderna Human Resource Management-funktionen. Vi söker en definition på begreppet HRM och hur utvecklingen gått från den traditionella funktionen Human Relations till Human Resource Management. LÄS MER

 5. 5. Miljöredovisning - Företags motiv med miljöredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Magnus Larsson; Annette Segertoft; [2007]
  Nyckelord :Miljöredovisning; Motiv;

  Sammanfattning : AbstraktMiljöfrågor är idag något som engagerar människor världen över. Både företag och privatpersoner har insett att vi måste ta hand om miljön för att uppnå en hållbar utveckling. Sedan början av 1990- talet har antalet miljöredovisningar ökat i stadig takt. LÄS MER