Sökning: "Annette Nunez Törnqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annette Nunez Törnqvist.

 1. 1. Erfarenheter av vård i samband med överföring av unga personer med diabetes typ 1 från barn- till vuxensjukvård. Utvärdering av ett frågeformulär.

  Magister-uppsats,

  Författare :Mattias Andersson; Annette Nunez Törnqvist; [2020-08-10]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; överföring; övergång; frågeformulär; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med överföringen av unga från barn- och ungdomsmottagning till vuxenmedicinsk diabetesmottagning förändras förutsättningarna för vården. Under ungdomsåren har unga ofta sämre glykemisk kontroll och det rapporteras risk för fler uteblivna besök på vuxenmottagningen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestuderandes erfarenheter av handledning under verksamhetsförlagd utbildning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sandra Norlund; Annette Nuñez Törnqvist; [2010]
  Nyckelord :handledning; intervjustudie; kommunikation; relation; sjuksköterskestudenter; teori; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Verksamhetsförlagd utbildning utgör en stor del av sjuksköterskeprogrammet. Studenten ska tillämpa och integrera sina teoretiska kunskaper samt öva upp praktiska färdigheter under den verksamhetsförlagda utbildningen. LÄS MER