Sökning: "Annette Pettersson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Annette Pettersson.

 1. 1. Träning ger dig endorfiner och endorfiner gör dig glad. : En litteraturstudie om fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd vid depression

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Söderblom Sigfrids; Annette Sigfrids Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd : en undersökning av pedagogers förhållningssätt till inkludering

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Pettersson; Annette Sjöstrand; [2013]
  Nyckelord :Ekonomiska begränsningar; elever i behov av särskilt stöd; för och mot inkludering; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats uppkom under våra praktikperioder, då elever i behov av särskilt stöd lämnade klassrummet för att gå till specialpedagog. Varför de eleverna var tvungna att lämna klassrummet fick vi aldrig veta. LÄS MER

 3. 3. Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak & The Impossible : Fakta och fiktion i två katastrofskildringar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Susanna Pettersson; [2013]
  Nyckelord :faktion; fakta; fiktion; tsunami; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : This essay is about "factionstexter", a combination between fact and fiction, and the problems that can occur when reading them. I present previous resarch on this subject and I focused on docu drama and dramadoc. Bo G Jansson is the researcher I used most frequently in this essay. LÄS MER

 4. 4. Manhattan New School - en förebild för läs- och skrivutveckling?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marita Rinman; Annette Wingård Söderlund; Robin Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Manhattan New School; Whole language; helspråkspe;

  Sammanfattning : Metod och material: För att kunna nå vårt syfte genomfördes ett besök under fyra dagar på Manhattan New School (MNS) i New York, USA. Vår undersökningsmetod är en fallstudie där kvalitativa datainsamlingar gjordes i form av klassrumsobservationer från kindergarten till år 5 och intervjuer av skolans personal. LÄS MER

 5. 5. NEDLADDNING AV MUSIK OCH FILM ÖVER INTERNET - en studie av hur upphovsrätten hanterar den nya utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annette Pettersson; [2005]
  Nyckelord :Immaterialrätt; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Datorer och kommunikationsnät har utvecklats till att idag kunna kommunicera digital information världen över i sådan grad att filmer och musikfiler i enorma mängder kommit att kopieras och överföras varje dag. En stor del av detta material skickas och kopieras utan att hänsyn tas till upphovsrätten till materialet. LÄS MER