Sökning: "Annette Skåhlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annette Skåhlberg.

  1. 1. Med genusbyxorna neddragna : En receptionsanalys av sex könsöverskridande barnböcker

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Silja Emilsdóttir; [2012]
    Nyckelord :barnlitteratur; receptionsanalys; queerteori; queer; performativitet; Judith Butler; Judith Halberstam; Yvonne Hirdman; Fanny Ambjörnsson; Pija Lindenbaum; Jesper Lundqvist; Annette Skåhlberg; Per Gustavsson; Lisen Adbåge;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Vid min granskning av mottagandet av de sex böcker jag har behandlat i denna uppsats kan man se vissa likheter och skillnader hos recensenter och bloggare. Att gestalta könsöverskridande hos flickor verkar överlag vara lättare än när det gäller pojkar och inte alls lika uppmärksammande. LÄS MER