Sökning: "Annevi Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annevi Nilsson.

  1. 1. Liberty tetra : - Ett eldrivet rullstolstillbehör för personer med tetraplegi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Annevi Nilsson; Josefine Sjögren; [2018]
    Nyckelord :biomekanik; rullstol; hjälpmedel; tetraplegi; livskvalitet; eldrivet rullstolstillbehör; ryggmärgsskada; Decon Wheel;

    Sammanfattning : Arbetet är gjort tillsammans med rullstolshjälpmedelsföretaget Decon Wheel som ville utveckla en av sina produkter, Liberty, så att den kan manövreras av personer med tetraplegi. Tetraplegi betyder att det har skett en skada på ryggmärgen så högt upp att 4 extremiteter, överkropp, bål, bäcken och ben, har blivit skadade och helt eller delvis förlorat sin funktion. LÄS MER