Sökning: "Annevi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Annevi.

 1. 1. Liberty tetra : - Ett eldrivet rullstolstillbehör för personer med tetraplegi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Annevi Nilsson; Josefine Sjögren; [2018]
  Nyckelord :biomekanik; rullstol; hjälpmedel; tetraplegi; livskvalitet; eldrivet rullstolstillbehör; ryggmärgsskada; Decon Wheel;

  Sammanfattning : Arbetet är gjort tillsammans med rullstolshjälpmedelsföretaget Decon Wheel som ville utveckla en av sina produkter, Liberty, så att den kan manövreras av personer med tetraplegi. Tetraplegi betyder att det har skett en skada på ryggmärgen så högt upp att 4 extremiteter, överkropp, bål, bäcken och ben, har blivit skadade och helt eller delvis förlorat sin funktion. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter att gynna biologisk mångfald i svenska trädgårdar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Annevi Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :Vild trädgård; trädgårdsdesign; biologisk mångfald; artrikedom; permakultur; beteendeförändring; Community-Based Social Marketing;

  Sammanfattning : Det svenska jord- och skogsbruket domineras idag av ett fåtal arter, ängarna har nästan försvunnit och våtmarker dikas ut. Förutsättningarna för en mångfald av djur och växter utarmas i vårt land. LÄS MER

 3. 3. Pilotskydd vid brand - utredning och utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Annevi Fredäng; Joakim Hermansson; [1999]
  Nyckelord :HSLAB; radiation; heat transfer; 37 Viggen; JAS 39 Gripen; rescue; pilot safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : n this report the pilot safety, in case of an accident where an aircraft overturns and catches fire on landing, is evaluated. Laboratory tests and full scale tests have been carried out. Results from the tests, computer simulations and theories are discussed and compared. Suggestions for improvement are presented. LÄS MER