Sökning: "Annexin V"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Annexin V.

 1. 1. Analys av apoptos hos Docetaxel- och manganbehandlade prostatacancerceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Markus Holmquist; [2017]
  Nyckelord :PC3; apoptos; Docetaxel; mangan; Annexin V; propidiumjodid;

  Sammanfattning : Prostatacancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige, och drygt 10 000 män årligen blir diagnosticerade med sjukdomen. En obotlig variant med dödlig utgång är kastrationsresistent prostatacancer som behandlas primärt med Docetaxel. LÄS MER

 2. 2. Effekter av den antimikrobiella peptiden LL-37 på humana osteoblasters viabilitet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Martin Carlsson; Johan Humlén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den antimikrobiella peptiden LL-37 finns uttryckt i alla kroppens slemhinnor och lagras i stora mängder i sekundära granula hos neutrofiler och monocyter. Förutom dess antimikrobiella effekt uppvisar LL-37 pro- alternativt anti-apoptotisk effekt på eukaryota celler beroende på celltyp. LÄS MER

 3. 3. Apoptosis in mouse J774 macrophages : a methodological study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Hasan Imam; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The approach of studying apoptosis induced by UV ray and actinomycin treatment was done to find a suitable positive control for that apoptosis study, with murine macrophage (J774 cell line). This scientific project was done in order to develop a method with this cell line in our laboratory condition for further apoptosis study in the presence of M. LÄS MER

 4. 4. Effects of protein kinase inhibitors on chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Hasan Imam; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : B cell Chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) is a neoplastic disorder characterized by accumulation of B lymphocytes due to uncontrolled growth and resistance to apoptosis. Src family kinases (SFKs) are non receptor tyrosine kinases present in the cytosol, which couple with downstream B cell receptor signaling and thus mediate growth, survival, proliferation and antiapoptosis. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en ny selektionsmetod för hingstsperma : med avseende på membranintegriteten och membranstabiliteten

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Josefina Thorén; [2007]
  Nyckelord :reproduktion; spermie; häst; viabilitet; single layer; membranintegritet; membranstabilitet; kylförvaring;

  Sammanfattning : Today, equine breeding is based on performance and conformation, resulting in a vast variation in fertility among different horses, with noticeable economic losses as a consequence. The horse breeding industry is therefore in need of methods that diagnose the spermatozoa concerning their quality and provide the best sperm for AI. LÄS MER