Sökning: "Anni Person"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anni Person.

 1. 1. ”I ain’t goin’ in there!” : HIV-infekterade patienters upplevelse av vården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anni Löwinder; Lotten Solberg; [2015]
  Nyckelord :HIV; Stigmatization; Discrimination; Patients experience; Care relationship; HIV; Stigmatisering; Diskriminering; Patienternas upplevelse; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Background: HIV is a worldwide spread disease with many deaths. People with the disease have previously been met with attitudes, stigma and discrimination in various contexts. A caring relationship should be built on empathy, respect and communication, where the patient is not seen as their illness, but as a person. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på en akutvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Camilla Wennerberg; Anni Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :palliative care; dying patients; nurses´ role; experience; suffering; palliativ vård; döende patienter; sjuksköterskans roll; upplevelse; lidande;

  Sammanfattning : Det är svårt att bedöma hur lång tid en människa har kvar i livet och brytpunkten för när en patients döende fas inleds kan vara otydlig (Ellershaw & Ward, 2003). Det är viktigt att den sista tiden blir så bra som möjligt och här spelar sjuksköterskan en viktig roll. LÄS MER

 3. 3. Måltidsplanering inom äldreomsorgen - En studie med fokus på näring, recept och organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anni Berglund; Viktoria Knopp; [2011-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När man blir äldre och har levt ett friskt liv minskar energibehovet med ungefär en tredjedel, medan näringsbehovet är detsamma som innan (Svenska kommunförbundet, 1994). Därför är det viktigt att man ser till att maten är tillräckligt näringstät och valet av livsmedel blir då väldigt viktigt. LÄS MER