Sökning: "Annica Levin Lundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annica Levin Lundberg.

  1. 1. WHO’S THAT GIRL? En kvalitativ text- och bildanalys av hur Anna Kinberg Batra framställdes och porträtterades i svensk dagspress inför partiledarvalet 2015

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Jessica Kjellström; Annica Levin Lundberg; [2016-09-08]
    Nyckelord :genus.; Kvinnlig politiker; partiledare; medielogik; nyhetsvärdering; gatekeeping; framing; priming; kroppens semiotik; retorik; metaforer; stereotyper;

    Sammanfattning : Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vt-2016Handledare:Orla VigsøKursansvarig:Malin SveningssonExaminator:Britt BörjessonSidantal:53Antal ord:19 790Syfte:Att undersöka hur en blivande partiledare, i detta fall Anna Kinberg Batra, porträtteras och framställs inför partiledarvalet.Teori:Medielogik, nyhetsvärdering, gatekeeping, framing, priming, kroppens semiotik, retorik, metaforer, stereotyper, genus. LÄS MER