Sökning: "Annica Sjöberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annica Sjöberg.

 1. 1. Att möta och upptäcka elever med suicidtankar- Skolsköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annica Andersson; Emelie Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :suicid; skolsköterska; prevention; elev;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicidförsök bland ungdomar ökar kraftigt. Skolsköterskor behöver använda sig av kommunikationsfärdigheter som återspeglar medkänsla genom att bygga förtroendefulla relationer, se och möta eleven i dennes livsvärld och inge hopp. LÄS MER

 2. 2. Moderskap i bloggarnas värld - En kvalitativ studie om hur normer och föreställningar tar sig uttryck i bloggtexter.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annika Sjöberg; Andrea Diaz Gonzalez; [2014]
  Nyckelord :Motherhood; concepts; gender; discourses; mommy blogs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: ”Motherhood in the bloggers world” A study of how norms and concepts around motherhood express themselves in blog texts. Authors: Andrea Diaz och Annica Sjöberg Supervisor: Torbjörn Hjort Assessor: Anders Östnäs The aim of our study was to examine and analyze norms and concepts around motherhood, and how they express themselves in blog texts. LÄS MER

 3. 3. Distrikssköterskans samtal om levnadsvanor. Implementering av frågeformulär om icke-farmakologisk hypertonibehandling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Annica Sjöberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER