Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Arbetsmotivation och målsättning hos generation Y

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetPsykologiska institutionen

    Författare :Annica Törling; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Generation Y skiljer sig mycket från andra generationer på grund av uppfostran och samhällsförändring. Deras intåg på arbetsmarknaden tvingar arbetsgivare att anpassa sig till nya krav och förväntningar. Mot bakgrund i detta var studiens syfte att studera generation Ys arbetsmotivation. LÄS MER