Sökning: "Annie Alström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annie Alström.

  1. 1. Vägen till en grön profil : En kvalitativ studie om uppbyggnaden av personligt varumärke

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Annie Alström; Lina Flysjö; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Miljöfrågan är ett av dagens hetast diskuterade ämnen. Detta är mycket tack vare framfarten av sociala medier och influencers som öppnat upp för samtal med människor världen över. Personligt varumärke innebär en praxis av att framhäva och marknadsföra sig själv som ett varumärke. LÄS MER