Sökning: "Annie Bengtsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Annie Bengtsson.

 1. 1. ”Vi måste prata, vi måste träffas!” : En intervjustudie om äldre personers delaktighet vid sociala digitala mötesplatser under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Forsander; Annie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :digital activities; group activities; occupational therapy; senior; senior center; arbetsterapi; digitala aktiviteter; gruppaktiviteter; senior; träffpunkt;

  Sammanfattning : Under covid-19 pandemin tvingades fysiska mötesplatser för äldre personer att stänga. Som följd av detta startade digitala mötesplatser. Syfte: Genom intervju beskriva äldre personers uppfattning om vad som var betydelsefullt för deras upplevelse av delaktighet i sociala digitala mötesplatser, under covid-19 pandemin. LÄS MER

 2. 2. SFI-Individanpassad? : En kvalitativ studie över elever som kombinerar SFI och arbete.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Liridona Kurti; Annie Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :SFI; Individualization; Educational resources; Symbolic interactionism; Work; SFI; Individanpassning; Utbildningsresurser; Symbolisk interaktionism; Arbete;

  Sammanfattning : Abstract Title: SFI- individualized? A qualitative study on students who combine SFI with work.   A report published by the Government regarding the individualization of the education of Swedish For Immigrants (SFI) has shown that the individualization of SFI studies is essential for students who combine their studies with work. LÄS MER

 3. 3. Social Media within a B2B context : A qualitative study about how industrial corporations can use social media to maintain B2B relationships

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sophia Andersén; Annie Bengtsson; Sandra Gilén; [2014]
  Nyckelord :Social Media; B2B; Relationship Marketing; Integrated Marketing; Social Media Platforms; Warehouse Industry; Marketing B2B; Social Media within B2B;

  Sammanfattning : The last thirty years there has been a dramatic change in relationship marketing. The use of computers connected to the Internet at work places has increased over time and social media is widely used in marketing strategies. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans är stark - Gränsöverskridande nätverk och nätverkande gällande hållbar konsumtion i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Annie Bengtsson; Martina Palm; [2012]
  Nyckelord :nätverk; nätverkande; hållbar privatkonsumtion; gränsöverskridande samarbete; kvalitativ intervju; Malmö; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Det sägs att vi lever i ett nätverkssamhälle där öppen samverkan över gränser är en nyckel till innovativt skapande och framgång. Detta kan i globaliseringens tid vara en viktig del i hur kommunikation om lokala och globala problem förs. LÄS MER