Sökning: "Annie Ekman Bergstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annie Ekman Bergstedt.

  1. 1. Effekter på proaktivitet i team genom ledarskap och gruppens tilltro till sin kollektiva förmåga

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Annie Ekman Bergstedt; [2013]
    Nyckelord :Proaktivitet; Team; Ledarskap; Collective Efficacy;

    Sammanfattning : Genom att få personal och grupper att agera proaktivt i så kallade slimmade organisationer (Lean Production) kan risk för likriktning och stagnation motverkas trots hård effektivisering. Låg grad av samhörighet i grupper har i studier konstaterats försvaga proaktivitet, medan ledarskapsstilar såsom delaktigt och transformativt ledarskap tycks stärka samhörigheten och proaktiviteten. LÄS MER