Sökning: "Annie Flodström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annie Flodström.

 1. 1. When the children cry : Social workers experiences when exposed to traumatic narratives shared by unaccompanied refugee children

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annie Flodström; [2020]
  Nyckelord :Social services; social workers; unaccompanied refugee children; interactions; countertransference; vicarious trauma; trauma; Sweden;

  Sammanfattning : My aim was to explore the experiences of social workers working with unaccompanied refugee children when hearing traumatic narratives shared by the children. This is a qualitative research based on semi-structured interviews with three social workers with experience of working with these children in the social services in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Återanvändning av kyrkorum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Annie Flodström; Karolina Sundell; [2015]
  Nyckelord :Övertaliga kyrkor; återanvändning; Kontext: Stockholm; Malmö; Simrishamn;

  Sammanfattning : Churches have been a central meeting place during centuries. Today, many churches are unused due to economic issues and decreased amounts of members. This project examines how these valuable buildings can be used in different ways to create new and reprogrammed meeting places. LÄS MER

 3. 3. Cirkushallen i Alby : Ljusband

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Annie Flodström; [2012]
  Nyckelord :Cirkushallen i Alby;

  Sammanfattning : Cirkus Cirkörs nya byggnad Ljusband består av det befintliga betongskelettet och nya takband med tunnfilmssolceller vilket fungerar som ett nytt klimatskal. Det nya takbandstillägget visar invändigt en synlig konstruktion med stålfackverk för upphängningsanordningar inom cirkusverksamheten samt ger ett lätt uttryck för att kunna liknas vid ett cirkustält som spänns upp med vajrar. LÄS MER