Sökning: "Annie Fredriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annie Fredriksson.

 1. 1. "Jag tror att det har öppnat upp ögonen lite grann..." - Pedagogers utsagor om Grön Flagg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Fransson; Annie Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers uttalanden om sitt arbete med Grön Flagg, erfarenheter och åsikter i förhållande till undervisningssätt, barnens lärande och läroplanens mål. Våra frågeställningar är: • Hur beskriver pedagoger att valet av Grön Flagg har påverkat sättet att arbeta med hållbar utveckling? • Hur beskriver pedagoger att arbetet med Grön Flagg påverkar deras möjlighet att nå läroplanens mål rörande hållbar utveckling? • Vilket lärande om hållbar utveckling beskriver pedagoger att arbetet med Grön Flagg leder till hos barnen? Studien är kvalitativ och datainsamlingsmetoden är intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Digitala medier i grundskolans tidiga matematikundervisning : Ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Annie Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :matematik; matematikundervisning; digitala medier; grundskola;

  Sammanfattning : Digitala medier blir mer och mer vanligt i samhället och därför blir det även vanligare i skolans värld. Många kommuner och skolor satsar på digitala medier i skolorna. Det är inte längre en fråga om lärarna använder digitala medier utan snarare en fråga i hur lärare använder digitala medier. LÄS MER