Sökning: "Annie Håkansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annie Håkansson.

 1. 1. Livskvalité hos personer med leukemi.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emelie Helmersson; Annie Håkansson; [2015]
  Nyckelord :leukemi; livskvalité; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen. Sjukdomen kan påverka livskvalitén hos personen som drabbats. Att ha en djupgående och sammanhängande förståelse för en persons upplevelse av att leva med leukemi kan bidra till en stödjande process. LÄS MER

 2. 2. Varför växer inte Älmhult?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Annie Håkansson; Elin Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Bostadsbrist; Älmhult; IKEA; attraktivitet; finansiering; storstadsregioner; handelsområde; hyresrätt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar varför Älmhult inte växer. De senast tio åren har det rått bostadsbrist i Älmhult, framför allt på hyreslägenheter. Det finns undersökningar som visar att det finns ett hundratal potentiella inflyttare, men ett problem är att det inte finns någonstans att bo. LÄS MER