Sökning: "Annie Hagman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annie Hagman.

 1. 1. Att leva med obotlig sjukdom : Erfarenheter från kvinnor med metastaserad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alice Petersson; Annie Hagman; [2019]
  Nyckelord :Metastaserad bröstcancer; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. SPINDELN I NÄTET En litteraturstudie om att vårda en demenssjuk anhörig i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annie Hagman; Ulrika Johansson; [2004]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhöriga; vårdgivare; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur anhörig påverkas av och hanterar situationen vid vård av anhörig med Alzheimers sjukdom i hemmet samt att undersöka hur de upplever omgivningens stöd.... LÄS MER