Sökning: "Annie Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Annie Larsson.

 1. 1. Untouchable, monumental and intimate: on feminized mysticism and occult weaving

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Vävning; textilkonst; mysticism; feminism; ockultism; ritual; seans; silke; koppar; installation; materialitet; immaterialitet; Blavatsky; Besant; von Magdeburg; af Klint;

  Sammanfattning : I work with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. I am driven by a presence of great sensitivity and tactile sensibility. For me weaving is ambivalent, ambiguous, intense and serious.Through the process I use different voices, mime them, translate them and repeat. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospital omvårdnad i samband med våld i nära relation : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annie Horn; Anna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Ambulanssjuksköterska; Prehospital vårdmiljö; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Våld i nära relation är vanligt förekommande inom alla socioekonomiska grupper i samhället och kostar individer och samhället mycket i form av lidande och pengar. Flera studier som gjorts inom ämnet har visat att somatisk och psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor och män som utsatts för våld. LÄS MER

 3. 3. Talk Moves i matematiska samtal : En kvalitativ studie om samtalsstrategier i matematisk problemlösning med elever i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Åsa Larsson; Annie Svensson; [2018]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; kommunikation; samtalsstrategier; Talk Moves; utforskande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att elever ska bli kreativa matematiska problemlösare måste de ges möjlighet att utveckla sin förmåga att föra samtal där resonemangsförmågan kommer till uttryck. Om elever får möjlighet att kritiskt, konstruktivt värdera och kritisera sina egna och andras lösningar kan eleverna utveckla en fördjupad kunskap i matematisk problemlösning. LÄS MER

 4. 4. Den kostsamma manipulationen : handlingarna och konsekvenserna av earnings management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Kokkonen; Annie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Earnings management; Manipulation; Ethic and moral; Business manager; Stakeholder theory; Legitimacy theory; Positive Accounting Theory; Earnings management; Manipulation; Etik och moral; Företagsledare; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; Positive Accounting Theory;

  Sammanfattning : Redovisningen används som ett verktyg för beslutsfattande i olika situationer och därför är det viktigt att redovisningen sker på ett korrekt sätt. Dock har det visat sig att verktyget inte alltid fungerar i praktiken eftersom att företag kan använda sig av earnings management för att vilseleda användarna. LÄS MER

 5. 5. Problemlösning för alla elever : En kvalitativ studie om hur lärare undervisar och individualiserar i matematisk problemlösning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Åsa Larsson; Annie Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Synen på matematik har förändrats från att se till elevers färdigheter att lösa rutinuppgifter till att se matematiken som en meningsfull problemlösande aktivitet. Det är även den problemlösande matematiken som framhålls som betydelsefull i olika vardags- och yrkessammanhang. LÄS MER