Sökning: "Annie Lindberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Annie Lindberg.

 1. 1. Nutritionsstödjande omvårdnadsåtgärder för personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pontus Tranfelt; Annie Costell Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Malnutrition; Meal and Intervention.; Demens; Undernäring; Måltid och Intervention;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer ökar i Sverige och i takt med det ökar även prevalensen av demenssjukdomar. Problematik med att inta tillräckligt med näring är särskilt förekommande hos personer med demenssjukdomar och kan innebära en ökning av en rad olika riskfaktorer och komorbiditet. LÄS MER

 2. 2. Slice me nice : A study exploring Swedish young women`s views and responses to marketing of Aesthetic Surgery in social media

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Monika Kubiak; Annie Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Aesthetic Surgery; Social Media; Persuasive Communication; eWOM; Normalization; Ethics;

  Sammanfattning : With an increased number aesthetic surgeries performed in Sweden combined with social media used as a marketing tool, potential clients are exposed for persuasive marketing messages. The harder competition has led to a pressure on prices and the requirements of marketers’ creativity have increased. LÄS MER

 3. 3. Bilden av historien: Kulturarvsinstitutioners användning av Flickr och fotografiets förändrade roll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Annie Lindberg; [2012]
  Nyckelord :ABM; Arkivvetenskap; Flickr; Flickr Commons; Kulturarvsinstitutioner; Fotografi; Fotoarkiv; Digitalisering; Representation; ALM; Archival Science; Cultural Heritage Institutions; Photopgraphy; Photographic Archives; Digitization; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : There is probably millions of photographs in the world that no one knows about because of the difficulty archivists have writing about them. It is exceedingly difficult to classify and describe photographs and very often textual models for written sources are applied uncritically to visual materials. LÄS MER

 4. 4. Branding : - A research measuring brand involvement and brand attitude and their effects on buying intention.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Maria Mitsell; Annie Johansson; Sanna Lindberg; [2012]
  Nyckelord :Brand involvement; Brand attitude; Buying intention; Buying behaviour; Event; Brand.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate if there is a relationship between brandinvolvement, brand attitude and buying intention. From the purpose, two hypotheses weredeveloped. Brand involvement has a positive impact on brand attitude and a positive Brandattitude has a positive impact on buying intention. LÄS MER

 5. 5. Svenska kvinnliga landskapsmålare och düsseldorfmåleriet vid 1800-talets mitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Annie Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Düsseldorfskolan; Landskapsmåleri; Kvinnliga konstnärer; 1800-tal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt Josefina Holmlund som studerade i Düsseldorf under dess storhetstid i mitten av 1800-talet och Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson och anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet. Jag har undersökt vad landskapet som motiv hade för betydelse för kvinnliga konstnärer. LÄS MER