Sökning: "Annie Magnusson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Annie Magnusson.

 1. 1. I don’t see a future being gay in this country: A non-legally binding charter and its consequences for queer women in Poland.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Annie Magnusson; [2021-10-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : LGBTQ rights are under attack in Europe. Poland is one of its most homophobic countries and many municipalities have announced themselves ‘LGBT-free zones’ by adopting the Family Charter (henceforth the Charter), which is a policy document of a homophobic organization. LÄS MER

 2. 2. OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Karlsson; Annie Magnusson; [2019-03-13]
  Nyckelord :Partnervåld; våld i nära relation; socialkonstruktivism; diskurs; patriarkat; feminism; kvinnors utsatthet; sexuella övergrepp; våld; psykopatologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. LÄS MER

 3. 3. Arbetstidsförkortning för att stärka ett företags employer branding : i ett samhälle där CSR får allt större betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annie Johansson; Jeanette Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Arbetstidsförkortning; reducerad arbetsdag; employer branding; CSR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors omvårdnad vid smärtlindring på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Adina Magnusson Eriksson; Annie Sjöö; [2015]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Nursing; Nursing Care; Pain Management; Akutmottagning; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Antalet patienter som söker sig till akutmottagning på grund av smärta är mycket omfattande. Smärta är en subjektiv upplevelse, därför är smärtlindring en komplex omvårdnadshandling som ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. LÄS MER