Sökning: "Annie Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Annie Nilsson.

 1. 1. ”Vi måste samverka det går inte annars...”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. LÄS MER

 2. 2. “Jag ser ingen poäng med att kuratorer ska vara några minipsykologer” - En kvalitativ studie om hur professioner i psykiatrin uppfattar hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Hanna Åberg; [2023]
  Nyckelord :social worker in multidisciplinary team; psychiatry; social worker in health care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how medical professionals, working in multidisciplinary teams, viewed the counselor's role, status, and collaboration in psychiatry settings. The method for the study was qualitative semi-structured interviews with seven medical professionals from two psychiatry clinics in southern Skåne. LÄS MER

 3. 3. Digitala skrivverktygens roll i skrivundervisningen : En litteraturstudie om hur digitala skrivverktyg påverkar skrivprocessen och motivationen för elever i svenskämnet F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Berg; Annie Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Digitala skrivverktyg; skrivprocess; motivation; årskurs F-3; skrivande.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är under ständig utveckling både i samhället och inom skolan. Därför är det viktigt att som blivande lärare vara medveten om vilka fördelar och nackdelar det bär med sig. LÄS MER

 4. 4. QC upgrade and verification for HS-Lenti RT Activity Kit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Annie Eriksson; Elisabeth Lööf; Filippa Nilsson; Niklas Eckert Elfving; Sadat Chowdhury; Simon Oscarson; Tove Jonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this project was to present a cost-efficient quality control routine to ensure thefunctionality of HS-Lenti RT Activity Kit, an ELISA-based kit produced by Cavidi AB, thatscreens for lentiviruses such as HIV. Two main methods for quality control are presented inthis report; acceptance sampling and Statistical Process Control (SPC). LÄS MER

 5. 5. Vikten av stöd till föräldrar vars barn drabbas av obotlig cancer - från diagnos till palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Nilsson; Annie Ericsson; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskans stöd; sjuksköterskans roll; föräldrar; föräldrars upplevelse; barncancer; obotlig cancer; cancerdiagnos; palliativ vård; omvårdnad.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn drabbas av obotlig cancer hamnar föräldrarna ofta i chock och behöver vägledning genom hela sjukdomsförloppet, speciellt i samband med övergången från kurativ till palliativ vård. Syfte: Att beskriva vikten av stöd till föräldrar vars barn drabbas av obotlig cancer - från diagnos till palliativ vård. LÄS MER