Sökning: "Annie Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Annie Nilsson.

 1. 1. ”Being friends with my story” How young men who have sexually offended view their sexuality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Annie Nilsson; [2018-05-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Research on sexual offenders tends to focus on the coercive aspect of their sexuality and overlook the non-coercive aspect. This study explored sexual experiences and intimate relationships among 20 men who sexually offended in their adolescence and were labelled as “juvenile sex offenders”. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
  Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

  Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER

 3. 3. Vår tids miljöhjältar : Att undervisa om hållbar utveckling i skolan med hjälp av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Angelica Nilsson; Maria Rudolfsson; Annie Ventlinger; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; antropocentrism; ekocentrism; hållbar utveckling; undervisning; barnlitteratur; miljö; sociokulturellt perspektiv; textanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka elevers kunskaper och relation till frågor om ekologisk hållbarhet, med utgångspunkt i arbete med en skönlitterär text. Vår studie utgick från forskning kopplat till barnlitteratur och dess värden, undervisning inom hållbar utveckling samt ekokritisk läsning. LÄS MER

 4. 4. Har varumärkeskännedomen någon betydelse online? En kvantitativ studie om hur placeringar påverkar konsumenters erinran, attityd, köpintention och köpbeteende till olika varumärken

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Annie Olsson; Annika Nilsson; [2016]
  Nyckelord :online placement; brand knowledge; brand recall; attitudes; purchase intention;

  Sammanfattning : The online grocery market has been growing quickly in recent years. This makes it highly relevant for online retailers and brand owners to increase their knowledge about how to place well-known and unknown brands on their websites to optimize their online sales. LÄS MER

 5. 5. Ett diagnosinstrument för alla? En användarundersökning av Klarspråkstestet för beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Annie Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER