Sökning: "Annie Nordmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annie Nordmark.

 1. 1. Revision i tider av social distansering : En kvantitativ studie av revisionsbranschen under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Nordmark; Angelica Willstein; Klara Otteborn; [2021]
  Nyckelord :Audit quality; audit fees; concern assessment; going concern; audit procedures; human capital; audit staff salaries; crisis management; auditing; digitalization; work from home; Covid-19; “Big Four”.;

  Sammanfattning : Titel: Revision i tider av social distansering Inledning: En kris är något som påverkar det normala och bidrar till en avvikelse i en organisation. Coronapandemin har bland annat satt krav på implementering av hemarbete och dess strategier. En revisors roll i företaget är att ge en rättvisande bild av företagets finansiella information. LÄS MER

 2. 2. Öppen innovations potential för B2B-företag och deras marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Åberg; Nordmark Alexander; Campanella Renato; Carranza Silvana; [2012]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to examine how Business to Business can benefit from using Open innovation and the extent to which marketing functions can contribute to open innovation. This is to provide an expanded scope for Open Innovation and an understanding of its potential within marketing... LÄS MER