Sökning: "Annie Ringsgård"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annie Ringsgård.

 1. 1. Lokala samhället som varumärke : Lokal identitet uttryckt genom historiska berättelser och samtidaintentioner i ett jubileumssammanhang

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Annie Ringsgård; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av historiska iscensättningar : Museers framställningar om förväntat lärande genom studiebesök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annie Ringsgård; [2015]
  Nyckelord :Historiedidaktik; externa verksamheter; museum; textanalys; studiebesök;

  Sammanfattning : Att ta undervisningen utanför skolans väggar är ingen ny metod för lärande. Studiebesök är en pedagogisk metod som ger tillfälle att byta miljö, uppleva och hantera praktiska aktiviteter. Syftet med studien är att undersöka museers syn på förväntat lärande genom studiebesök. LÄS MER

 3. 3. Omlandets betydelse : En studie om (rå-)varu- och tjänsteflödet mellan bruk och omland i Åtvidaberg under åren 1850-1873

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Enheten för historiaFilosofiska fakulteten

  Författare :Annie Ringsgård; [2012]
  Nyckelord :Omland; Brukskultur; Åtvidaberg; 1800-tal; Östergötland; bruksräkenskaper; bruk; tjänster; varor; råvaror; arbetskraft; materialflöden; kommunikation; geografisk utbredning;

  Sammanfattning : Ett bruk, eller en stad/kommun/län, har ett omland som utgör det närliggande området. Omlandsbildningen styrs under 1850-talet och fram till de moderna industriernas framväxt under 1900-talet av (rå-)varor, tjänster, kommunikativa aspekter och arbetskraft. LÄS MER