Sökning: "Annie Wernersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annie Wernersson.

 1. 1. "De får bulta lite mer på porten" : En postkolonial studie om prästers syn på asylsökande som konverterar till kristendom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Annie Wernersson; [2017]
  Nyckelord :asylsökande; konvertera; Svenska kyrkan; postkolonialism; den andre;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur präster ser på asylsökande som konverterar till kristendom. Den ämnar även studera hur prästerna talar om de asylsökande, hur de ser på de asylsökandes aktörskap, om de förändrar eller reproducerar maktordningen de finns i samt hur de ser på sin egen roll i processen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor som ansluter sig till IS - terrorister eller offer? : En kvantitativ och kvalitativ undersökning av svensk press år 2015-2016

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Annie Wernersson; Maja Flygt; [2016]
  Nyckelord :ansluta; IS; Islamiska staten; Daesh; kvinnor; flickor; tjejer; medier; media; stereotyp; genus; den andra; den andre; postkolonialism; rekrytera; offer; aktör; aktiv; islam; passiv; svag; journalistik; terrorism; terror; terrorist;

  Sammanfattning : Den här studien är en totalundersökning av hur svenska tryckta medier skrivit om europeiska kvinnor som anslutit sig till Islamiska staten (IS), under perioden 1 januari 2015 till 11 april 2016. Studien bygger på två metoder, kvantitativ innehållsanalys av 96 artiklar och kritisk diskursanalys på sex uppslag. LÄS MER

 3. 3. Pro-israelisk kritik mot UNRWA : en retorisk analys av Middle Eastern Quarterlys specialnummer om UNRWA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annie Wernersson; [2013]
  Nyckelord :Middle East Quarterly; retorik; UNRWA; flyktingar; Human rights; Mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to categorize the criticism that the pro-Israeli side presents against UNRWA. With a rhetorical perspective I have carefully examined an academic journal with an expressed pro-American agenda to find the main theses of the criticism. LÄS MER