Sökning: "Annika Björkhede Ekroth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Björkhede Ekroth.

 1. 1. Inkludering av elever med autism - Vilka utmaningar möter lärare i undervisningen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ewa Arvidsson; Annika Björkhede Ekroth; [2020-01-16]
  Nyckelord :Autism; Elevhälsa; Inkludering; Kommunikation; Kompetensutveckling; Organisation; Relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken kompetens och vilket stöd undervisande lärare anser sig i behov av för att undervisa elever med autism som är inkluderade i grundskoleklasser. Vilka utmaningar ser lärare i undervisningen? Vilken kompetens uttrycker lärare behov av? Vilket stöd av elevhälsans olika kompetenser och funktioner efterfrågar de?TeoriStudiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. På tal om text ...Hur pedagoger i fyra förskoleklasser resonerar om användandet av högläsning och textsamtal i sina verksamheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Björkhede Ekroth; [2011-10-24]
  Nyckelord :förskoleklass; högläsning; litteratur; textsamtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER