Sökning: "Annika Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Annika Forsberg.

 1. 1. EU- en makthavare även på bortaplan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Hellström; [2017]
  Nyckelord :civilian power; military power; normative power; EU; Somalia; Mali; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of how EU shows civilian, normative, and military power in their work in Mali and Somalia. The propose of the paper is to analyze how EU shows different aspects of these three different power types in their work, both from a strategy point and in their empirical work on the ground. LÄS MER

 2. 2. Patienters syn på sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annika Forsberg; Sara Grönlund; [2016]
  Nyckelord :patient; nurse; encounter; perception; patient; sjuksköterska; bemötande; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötande är en viktig del av vården och något som sker i varje möte mellan patient och sjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar det bra bemötandet respektive det sämre bemötandet av sjuksköterskan på en somatisk vårdavdelning inom Europa, ur patientens perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga Församlingsledare Då och Nu En litteraturstudie om ämbetsfrågan i Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Henny Forsberg; [2011-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For almost a century the debate about women as ordained servants in the Church of Sweden has raged on and on. The decision to open up the priesthood for both genders in 1958 was a milestone in the women’s liberation movement as well as it marks an important time in the church history. LÄS MER

 4. 4. Modersmålsbaserad svenskundervisning MBV : En jämförande studie mellan MBV och en modell för alfabetisering på svenska

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Annika Forsberg; [2011]
  Nyckelord :alfabetisering; analfabeter; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Det egna modersmålet utgör kärnan i en individs identitet och är centralt för känslan av social och kulturell tillhörighet. Särskilt viktigt blir det egna språket i mötet med en ny kultur och ett nytt språk. Att få använda sitt modersmål i det mötet kan bli en säker väg in i allt det nya. LÄS MER

 5. 5. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Annika Molander; Nathalie Forsberg; Mariah Axelsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intimate partner violence is the most common health issue for women between the ages of fifteen to sixty-four in Sweden as well as the majority of European countries according to the United Nations. Aim – The aim of the study was to illuminate nurses’ experiences when caring for women exposed to intimate partner violence. LÄS MER