Sökning: "Annika Fremer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Fremer.

  1. 1. Följa strömmen eller drömmen? : En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

    Författare :Elin Holgersson; Annika Fremer; [2022]
    Nyckelord :yrkesprogram; gymnasieval; meritvärde; normbrytande val; studie- och yrkesvägledning;

    Sammanfattning : Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. LÄS MER