Sökning: "Annika Henrich"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Henrich.

  1. 1. Analysis of the propeller shaft program at Volvo Construction Equipment

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Nadja Suonperä; Annika Henrich; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Volvo Construction Equipment’s driveline development department initiated this thesis work. It was calculated for two students working for 20 week period of time, which equals 30 hp each. LÄS MER