Sökning: "Annika Holmén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Holmén.

 1. 1. Lastbilschaufförers upplevelse av Kör- och vilotidslagen och dess betydelse för individens arbetsförhållande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Maria Olsson; Annika Holmén; [2011]
  Nyckelord :truck driver; stress; hours-of-service regulation; working condition; flexibility; lastbilschaufförer; stress; kör- och vilotidslagen; arbetsförhållanden; flexibilitet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om lastbilschaufförers arbetsförhållanden har visat att de utsätts för ett flertal stressorer i arbetet och att de har låg kontroll över sitt arbete. Syftet med studien var att undersöka lastbilschaufförers upplevelse av stress till följd av Europeiska Kör- och vilotidslagen (KoV), hur de upplever sin arbetssituation samt bidra till att öka förståelsen kring lastbilschaufförers arbetsförhållande. LÄS MER

 2. 2. Män, kvinnor och datorer : en kvantitativstudie om skillnader i mäns och kvinnors datorvanor.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annika Holmén Olsson; [2001]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om datoranvändning hos anställda inom Helsingborgs kommun. Resultatet bygger på enkätsvar från anställda som "lånat" HemPC under tre år. Syftet med enkäten har varit att undersöka hur de anställda använder sin HemPC och även att se könsrelaterade skillnader. LÄS MER