Sökning: "Annika Holmqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Holmqvist.

 1. 1. PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AMONG HEALTH STUDENTS. A comparative study between Australia and Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annika Holmqvist; Niklas Lindqvist; [2021-11-18]
  Nyckelord :Physical activity; inactivity; physiotherapy; sedentary behavior; IPAQ;

  Sammanfattning : Today, approximately 3.2 million deaths each year occur due to inadequate physical activity. Physical activity in addition to the WHO recommendations contribute in reducing the risk of weight gain and disease.. LÄS MER

 2. 2. Arbetslag- trevligt eller effektivt? En studie om några lärares uppfattning om arbetslagets funktion och organisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Louise Holmqvist; Annika Oscarsson; [2006]
  Nyckelord :arbetslag; organisationsteori; SPSS; samverkan; läroplaner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad lärare på två olika skolor anser om arbetslagens funktion, hur dessa är organiserade samt vilka frågor arbetslagen arbetar med. Med dessa utgångspunkter vill vi undersöka huruvida arbetslagens arbete stämmer överens med de tankar som finns kring arbetslag i läroplanerna, Lpo 94 och Lpf 94. LÄS MER