Sökning: "Annika Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Annika Jönsson.

 1. 1. Förskolan - en plats där olikheter möts? : Förskollärares samtal om en inkluderande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annika Jönsson; Sandra Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; fokusgruppssamtal; barn i behov av särskilt stöd; förskola; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare under fokusgruppssamtal resonerar kring en inkluderande verksamhet för barn i en svensk förskolekontext. Utifrån syftet konkretiserade vi följande frågesä̈llningar: Vilka tolkningsrepertoarer kring inkludering för barn i behov av särskilt stöd framträder i förskollärarnas diskussioner? och Vilka kategoriseringar av barn eller vuxna synliggörs i fokusgruppssamtalen? Studien tar avstamp i problemområdet att det saknas tidigare forskning gällande just vilka tolkningsrepertoarer som konstrueras i förskollärarnas samtal inom ämnet inkludering, samt vilka kategoriseringar som görs av barn eller vuxna i förskollärares samtal. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. How User-generated content can be used to reveal the brand identity and image gap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Björlin-Delmar; Gustav Jönsson; [2015-06-22]
  Nyckelord :User-generated content; Marketer-generated content; Brand identity; Brand image; Social media; Instagram;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Systematic technological development in bridge construction

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Byggvetenskap

  Författare :ANNIKA JÖNSSON; JOHANNA GLANZMANN; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen präglas av låg produktivitetsutveckling. Lean är en välkänd förbättringsstrategiför ett enskilt företag som används inom tillverkningsindustrin för att öka produktiviteten. LÄS MER

 5. 5. Eldsjälen som brann upp : en studie om Leaders betydelse för landsbygdsutveckling i Region syd

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Annika Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Leader; södra Sverige; utvärdering; socialt kapital; tillit; samverkan;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en utvärdering av leaderverksamheten i Blekinge, Halland och Skåne län, som jag genomförde tillsammans med Lina Brinte under hösten 2013. Utvärderingen var beställd av leaderområdena i Region Syd, som ville ta fram underlag för hur metoden fungerat under programperioden 2007-2013 i syfte att använda resultatet till strategiframtagandet inför kommande leaderperiod. LÄS MER