Sökning: "Annika Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Annika Jansson.

 1. 1. Upplevelsen av samverkan i beslutsfattandeprocessen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Jansson; Matilda Åström; [2019-08-16]
  Nyckelord :beslutsfattande; samverkan; team; sjuksköterska; skötare; triagering; beslutsfattandeprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården idag står inför många utmaningar för att upprätthålla god och säker vård. På en psykiatrisk akutmottagning i Västsverige fanns en efterfrågan och ett behov av att studera samverkan och beslutsfattande i triageringen för att förbättra samverkan i teamet och identifiera förbättringsområden att arbeta mot. LÄS MER

 2. 2. Dramametoder i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Jansson; [2019]
  Nyckelord :Drama;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur tre mellanstadielärare som använder drama i sin historieundervisning resonerar kring val av dramametoder. Genom att inta olika perspektiv på dramapedagogik och med hjälp av begreppen svag estetik och stark estetik analyseras och diskuteras lärarnas val av metoder. LÄS MER

 3. 3. Drama som didaktisk metod i samhällsorienterande ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Jansson; [2018]
  Nyckelord :drama; dramapedagogik; samhällsorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att besvara frågeställningen: Vad säger den samlade forskningen om användandet av drama som didaktisk metod i So-ämnena? Kunskapsöversikten är riktad till lärarstudenter och verksamma lärare för att uppmärksamma fördelar och svårigheter med att använda drama som ett ämnesdidaktiskt verktyg i undervisningen. Kunskapsöversiktens resultat visar på flera fördelar, bland annat fördjupad förståelse för ämnet, utvecklat kritiskt tänkande och kreativitet. LÄS MER

 4. 4. För gammal för psykiatrin - En jämförande vinjettstudie om socionomstudenters bedömning av psykisk ohälsa utifrån ålder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annika Jansson; [2016]
  Nyckelord :ageism; social work; depression; suicidal ideation; assessment; psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether students in the field of social work assess symptoms of depression and suicidal ideation differently, depending on the age of the client. A case vignette method was used where social work students in Lund (N=102) and Helsingborg (N=71) responded to one of two online questionnaires each. LÄS MER

 5. 5. Undernäring hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Josefin Jansson; Annika Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER