Sökning: "Annika Källberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Källberg.

 1. 1. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annika Christensson; Jenny Hedborn; Hanna Källberg; [2008]
  Nyckelord :Facebook; social networks; community; social media; Internet marketing; Facebook; sociala nätverk; community; sociala medier; Internetmarknadsföring.;

  Sammanfattning : Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. LÄS MER

 2. 2. På resa genom turistbroschyrernas Småland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Källberg; [2008]
  Nyckelord :Turism; turismbroschyrer; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how places can be marketed through tourism brochures. The study is based on a discourse analysis and texts and pictures from three brochures, which come from the region of Småland in Sweden, have been analyzed. LÄS MER