Sökning: "Annika Källse"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Källse.

 1. 1. Atropins effekt på tarmmotilitet hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Annika Källse; [2019]
  Nyckelord :Atropin; Häst; ileus; transkutant; ultraljud;

  Sammanfattning : Atropin är en viktig del i behandlingen av ögonsjukdomar hos häst. Genom att minska spasmen i ciliarmuskeln och dilatera pupillen minskar risken för synekier i ögat. Atropin blockerar acetylkolins effekt på muskarinreceptorer och därmed parasympatikus. Förutom effekt på ögat har atropin även effekt på flera organsystem i kroppen. LÄS MER

 2. 2. Varför uppstår fatala biverkningar på detomidinsederade hästar behandlade med sulfonamider?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annika Källse; [2016]
  Nyckelord :detomidin; sulfonamid; häst; biverkning; detomidine; sulphonamides; horse; adverse drug-interaction;

  Sammanfattning : Detomidin och sulfadiazin är två vanligt förekommande läkemedelssubstanser till häst, där en interaktion med fatala biverkningar kan uppstå. Detomidin är en α₂-agonist och vanlig för sedering med analgetisk effekt. Sulfadiazin är en sulfonamid och en av två antibakteriella substanser i kombinationen trimetoprimsulfa. LÄS MER