Sökning: "Annika King"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika King.

 1. 1. iPad i matematikundervisning. En undersökning om lärares syn på iPad i årskurs ett till tre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Hernmo; [2012]
  Nyckelord :iPad; kursplan; läroplan; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur och varför iPaden används inom matematikundervisningen i årskurs ett till årskurs tre. Dessutom har det undersökts vilka applikationer som används och om lärarna kopplar användandet av iPaden till kursplanen. LÄS MER

 2. 2. The time for dream is now. A diachronic study on the noun ‘dream’

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Annika Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : People have had dreams since time immemorial. The Bible‘s Genesis tells us about Joseph‘s dreams, Greek mythology describes the God Asclepius and his dream-healing rituals, at the turn of the 20th century, Sigmund Freud published The Interpretation of Dreams, J.T. LÄS MER